2020-12-06 in Brinckan

Brinckanbladet december 2020

Ingen extrastämma i år

Inför vår årsstämma i juni informerade vi om att vi skulle behandla eventuellt inkomna motioner vid en senare extrastämma, under förutsättning att spridningen av Covid-19 dämpats så att vi kan samlas till en extrastämma. Tyvärr har detta inte varit möjligt och vi får skjuta upp möjligheten att träffas på en fysisk stämma ett tag till. Under tiden kan ni skicka era motioner till styrelsen på kontakt@brinckan.se

Avgiftshöjning 2021

Styrelsen har beslutat att höja årsavgifterna med tre procent under 2021. Bakgrunden är ökningen av den s.k. tomträttsavgälden som Stockholms stad tar ut av oss. Information om höjningen av tomträttsavgälden hittar ni i årsredovisningen.

Påminnelse om hissmodernisering i port 3

Hissmoderniseringen i port 3 är planerad att starta den 11 januari 2021. Det första tre dagarna kommer Midroc att rostskyddsmåla korroderade balkar längs ner i schaktet med epoxifärg. Midroc kommer att plasta in område som ska målas och ventilera ut genom dörren på plan -2. Tyvärr så kan vi inte utesluta att det kan lukta lösningsmedel i trapphuset i samband med detta.

I port 3 har vi haft återkommande problem med vatten som tränger in i hisschaktet, och vi har inte lyckats lokalisera läckan än. För att undvika framtida korrosionsproblem är vi tvungna att använda epoxifärg som luktar lite skarpt i samband med arbetet.

Miljörummen

I våra miljörum kan vi återvinna mycket saker. Det vi däremot inte kan ställa ner där är kyl/frys, färg/kemikalier eller bildäck. 

Vid senaste hämtningen hade någon ställt ner en kyl där, och det kostar oss extra eftersom sådant inte ingår i vårt abonnemang. En kyl/frys innehåller freoner som måste till en särskild återvinningsstation. Om ni behöver slänga sådant så måste antingen ta det till en återvinningscentral själva, eller se om kommunen eller annat företag kan hämta upp det åt er. Det får inte ställas ner i grovsoporna.

Några övriga saker som vi ber er att tänka på när ni slänger saker i grovsoporna är att det ska ner i kärlen och inte ställas på golvet. Vid ett flertal tillfällen har vi mötts av större möbler som står på golven. Får det inte plats i kärlen så måste ni även där ordna hämtning själva. Många organisationer hämtar upp möbler och dyl som är till skänkes. 

Det som redan ligger i kärlen ska också stanna i kärlen. Dvs – det någon annan slängt ska inte tas upp ur kärlen för att man kanske anser att det är funktionsdugligt och ställas på golvet. Även det skapar extrajobb för våra åkare som hämtar och det kostar oss också extra pengar.

Sedan vill vi också be er att tänka på att platta ihop alla era kartonger (stora som små). Snart är det jul och många beställer på nätet vilket resulterar i fler kartonger. Om vi inte tillsammans hjälps åt med detta kommer det bli kaos nere i miljörummet. Så snälla, hjälp oss att hålla ordning på våra gemensamma utrymmen.

Kort avbrott i fjärrvärmen

Stockholm Exergi utför tester på fjärrvärmenätet den 7 december. Testerna förväntas pågå från 08:00 till ca 12:00. Detta görs i syfte att säkra leverans av värme till alla kunder vid en eventuell effektbristsituation.  

Fjärrvärmeleveransen kan påverkas under testerna, radiatortemperaturen kan tillfälligt sjunka men leveransen av varmvatten kommer inte påverkas.

Brinnande ljus

Nu när julen närmar sig är det många som tänder stearin- och värmeljus. Vi ber er tänka på att släcka de brinnande ljusen om ni lämnar dem utan tillsyn.

Till sist vill vi önska er en god jul och gott nytt år!

Med vänlig hälsning,

Styrelsen