Värmeproblemen är åtgärdade

De senaste dagarna har vi haft problem med värmeregleringen i huset, som resulterat i felanmälningar om att det varit för kallt i ett antal lägenheter. Felet berodde på en teknisk komponent som gav fel värden till värmeregleringen. Problemet är nu åtgärdat och temperaturen kommer inom någon dag att blir normal inomhus.

Är det fortfarande för låg temperatur i din lägenhet, kontakta Borg & Merio och gör en felanmälan.