Information om vårt elektroniska låssystem och porttelefonin

Inpassering för boende: visa din nyckelbricka mot knappsatsen på porttelefonen. Dörren låses upp.

Porttelefoni för besökare

Vårt portelefonsystem fungerar så här: din besökare letar reda på ditt namn på läsarens skärm och ringer sedan upp dig genom att trycka på läsarens telefonsymbol. För att släppa in din besökare trycker du 5 på din telefon. Finns det flera med samma efternamn i listan visas först efternamnet och när du trycker på telefonsymbolen så visas förnamnen upp. Välj person i listan och trycka sedan på telefonsymbolen för uppringning. 

Listan med boendes namn visas bara mellan kl 06 och 22. Besökare som kommer utanför dessa tider kan fortfarande ringa upp dig på porttelefonen. Det går till på följande sätt:
Tryck på B och mata sedan in telefonnumret till den du ska besöka. Ange hela telefonnumret (inkl riktnr för fasta telefoner). Avsluta med att trycka på telefonsymbolen.

Observera att du kan endast ange något av de telefonnummer som finns registrerade i porttelefonsystemet.

Lägg in telefonnummer 08-121 576 43 i dina kontaktar

Porttelefonsystemet ringer upp från telefonnummer 08-121 576 43. Lägg in detta nummer i dina kontakter så att du ser att det är porttelefonen som ringer upp och inte någon telefonförsäljare.

Att svara och öppna från telefonen i lägenheten

Besökaren vid entrédörren ringer upp lägenhetsinnehavaren och identifierar sig. Tryck 5 på din telefon för att öppna. Om du inte vill öppna dörren, lägg på luren.

Frågor och svar

Jag behöver fler taggar (brickor) vem ska jag kontakta för att få hjälp med det?

Föreningen anlitar Låsman på Rosenlundsgatan 20. Ta med en giltig identitetshandling och besök deras butik. Uppge att du bor i BRF Brinckan 1 så ordnar de fram fler taggar. Du betalar till Låsman för den/de nya taggarna som du behöver.

Vilka dörrar fungerar brickorna till?

Brickorna fungerar till alla entrédörrar till trapphusen i port 1, 3, 5 och 7 både på framsidan och baksidan av fastigheten.

Brickorna fungerar också till grovsoprummen bredvid port 1, den svarta grinden vid port 7 med ingång från gränden, cykel- och barnvagnsrummen, dörren mittemot port 7 (grovtvättstuga, mattdammsugare, bokningstavla för gästlägenhet/bastu) samt till gästlägenheten/bastun efter att man bokat tid via bokningstavlan.

Finns det dörrar som jag inte kan öppna med min bricka?

Det finns ett antal dörrar som du inte kan öppna med din bricka. Det är främst till utrymmen där det finns teknisk utrustning för fastigheten som t.ex. fläktar eller elektriska installationer.

Fungerar brickorna bara till dörren i den port jag bor i samt grovsoprummen?

Nej, brickorna fungerar till alla entrédörrar oavsett vilken port man bor i samt till grovsoprummen.

Fungerar brickorna till grindarna på gården?

Nej, för den stora grinden är det kod eller nyckel som gäller.

Kan jag använda brickorna i hissarna i port 3, 5 och 7 för att komma ned till -1,2 och -3?

Nej, för att köra hissarna till -1, -2 och -3 behöver du fortfarande ange kod. Vi har för närvarande inte några planer på att ändra detta