Prenumerera med RSS för automatiska uppdateringar

Medlem.

Trivselregler

Följ de här enkla trivselreglerna så tar du hänsyn till dina grannar och vi trivs bättre tillsammans.

 • Undvik störande ljud som hög musik eller borra i väggar efter kl 21.00 eller före kl. 9.00
 • Om du ska ha fest förbered dina grannar i god tid innan
 • Släng inte fimpar på marken. Fimpa istället i askkopparna som finns vid respektive port
 • När du sitter i trädgården tänk på att inte ha musik eller prata högt efter kl. 22.00
 • Grilla inte på balkongen
 • Släng skräp i papperskorgarna så håller vi vår gård fin och ren
 • Sopsortera på rätt sätt så håller vi snyggt och sparar onödiga kostnader
 • När du ska renovera meddela alla grannar om vilka datum när arbetet kommer att ske

Läs mer om hur du återvinner och sopsorterarLäs mer om renovering

Att köpa bostadsrätt

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening och boendeform där medlemmarna tillsammans äger hela fastigheten; gemensamma utrymmen, uteplatser och lokaler som butiker och kontor.

Som ägare till en bostadsrätt äger du rätten att bo i lägenheten. Tillsammans med övriga medlemmar i föreningen förvaltar du fastigheten du bor i. Som medlem i föreningen bor du till självkostnadspris. Det innebär också att du och din förening gemensamt delar på kostnader för fastigheten. Det är upp till dig och de andra medlemmarna att se till att föreningen är välskött och trevlig att bo i. Det gör att man som bostadsrättshavare kanske känner lite extra för sin lägenhet och får ett lite mer personligt förhållande till sitt boende.

Du som bor i en bostadsrättsförening har stora möjligheter att påverka ditt eget boende. Genom föreningsstämman har du möjlighet att påverka de beslut som fattas i föreningen. På föreningsstämman väljs också en styrelse för bostadsrättsföreningen. Styrelsen fastställer årsavgiften så att den täcker föreningens kostnader.

Läs mer på Konsumentverket

Månadsavgift

Månadsavgiften faktureras och administreras av HSB. Frågor om månadsavgift och betalning kontakta HSB.

Styrelsens fastställer årsavgiften så att den täcker alla gemensamma kostnader för fastigheten och föreningen. Du som bostadsrättsinnehavare är skyldig att betala den fastställda månadsavgiften varje månad senast på förfallodagen.

Om du betalar din avgift på bank- eller postkontor, anses beloppet ha kommit bostadsrättsföreningen tillhanda omedelbart vid betalningen. Om du betalar med betalningsuppdrag via internetbank eller per post anses beloppet ha kommit Bostadsrättsföreningen tillhanda när betalningsuppdraget togs emot av banken.

Bostadsrättsföreningen är enligt bostadsrättslagen skyldig att omedelbart meddela bostadsrättsinnehavarens långivare / panthavare (vanligtvis en bank ) om månadsavgiften inte har betalats senast 14 dagar efter förfallodagen.

Betalning sker till HSB på Bankgiro 330-0308

Om bostadsrättsinnehavaren inte betalat månadsavgiften i tid skickar bostadsrättsföreningen ut en påminnelse med påminnelseavgift och dröjsmålsränta enligt följande:

 • 50 kr vid första påminnelsen (5 dagar efter förfallodagen)
 • 130 kr vid andra påminnelsen (10 dagar efter förfallodagen)
 • Dröjsmålsränta, som utgår från förfallodagen, enligt räntelagen (diskonto + 8%).

Flytta in och flytta ut

Välkommen till Brf Brinckan!

Vi hoppas att du kommer att trivas i din nya lägenhet och i föreningen. Här på webbplatsen hittar du information för dig som medlem och ditt boende. Du är också välkommen att kontakta någon i styrelsen om du undrar över något.

När du flyttar in ska du dessutom ha fått det här:

 • 3st nycklar
 • Brickor till passersystemet
 • Bokningslås för tidsbokning i tvättstugan

Säljaren av lägenheten ansvarar för att du skall få detta.

Lycka till med ditt nya boende!

Du som genom överlåtelse sålt din bostadsrätt lämnar i och med detta också föreningen. Vi vill passa på att påminna dig om vad du skall överlämna till nästa bostadsrättsinnehavare när du flyttar.

Till den nya medlemmen:

 • 3 st. lägenhetsnycklar
 • Brickor till passersystemet
 • Bokningslås till tvättstugan

Andrahandsuthyrning

För att en bostadsrättsförening ska kunna fungera optimalt är det viktigt att medlemmarna också är de som faktiskt bor i fastigheten. Därför tillåts andrahandsuthyrning bara när särskilda skäl föreligger samt under en begränsad tid.

Läs mer om andrahandsuthyrningLadda ner mall

Överlåtelse

En överlåtelse av en bostadsrätt kan ske som köp, byte eller gåva. En bostadsrättshavare, som vill överlåta sin bostadsrätt, måste anmäla det till BRf Brinckans styrelse tillsammans med följande uppgifter:

 • En ansökan om utträde för säljaren och ett inträde för köparen i Brf Brinckan 1.
 • Ett överlåtelseavtal
 • Säljarens nya adress

Överlåtelsen administreras av HSB, och alla handlingar skickas först till dem. Kontakta HSB Service Center för närmare information vad som krävs. Om köpet utförs via en mäklare, vet oftast även de vilka rutiner som gäller.

I samband med överlåtelsen måste säljaren betala den fastställda överlåtelseavgift på 2,5 % av prisbasbeloppet, enligt §10 i föreningens stadgar. Detta faktureras till säljaren via HSB. Styrelsen behandlar sedan din ansökan om utträde / medlemskap.

Du når HSB ServiceCenter antingen via telefon på 010-442 11 00 eller e-post service.stockholm@hsb.se

Övergång av bostadsrätt

Termen övergång är ett vidare begrepp än överlåtelse och innefattar förutom köp, byte och gåva även bodelning, arv, testamente, exekutiv försäljning, tvångsförsäljning m m.

Vid övergång av bostadsrätt p.g.a. bodelning, arv eller testamente ska den överlåtande bostadsrättshavaren kontakta bostadsrättsföreningens styrelse för att få av information om vilka handlingar och uppgifter söm behövs för styrelsens ska kunna godkänna övergången.

Pantsättning

När en bostadsrättshavare vill pantsätta sin bostadsrätt som säkerhet för ett upptaget lån, måste pantsättningen noteras hos föreningen.

Bostadsrättsföreningen måste skriftligen lämna långivaren uppgifter om:

 • Vem / vilka som är bostadsrättshavare till pantsatt bostadsrätt
 • Tidigare gällande pantnoteringar

Föreningen måste också bekräfta att den begärda pantsättningen har noterats hos bostadsrättsföreningen.

Pantsättningar administreras av HSB och alla handlingar skall skickas till dem. Kontakta HSB Service Center för närmare information vad som krävs. Om pantnotering sker i samband med en överlåtelse och köpet utförs via en mäklare, vet oftast även de vilka rutiner som gäller.

I samband med pantnoteringen måste bostadsrättsinnehavaren betala en pantnoteringsavgift på 1 % av prisbasbeloppet (enligt §10 i föreningens stadgar). Detta faktureras av HSB.

Du når HSB ServiceCenter antingen via telefon på 010-442 11 00 eller e-post service.stockholm@hsb.se

Postadress:
HSB Stockholm
Servicecenter
112 84 Stockholm

Återvinning och sopsortering

Sopnedkasten får bara användas till hushållssopor. Använd påsar som du kan försluta ordentligt. Tänk på att inte slänga saker som kan orsaka stopp i sopnedkastet (galgar, kartonger, mm) Ett stopp innebär onödiga kostnader för föreningen och orsakar dålig lukt.

Släng bara det du inte kan återvinna i hushållssoporna. I de två miljörummet bredvid port 1 finns återvinningsmöjligheter för det mesta. Det finns dessutom möjlighet att slänga brännbara grovsopor, såsom mindre möbler, gamla leksaker, cykeldäck mm.

Större mängd grovsopor från bl.a. renovering eller större elektriska apparater som frys och kylskåp får inte slänga i föreningens kärl för grovsopor. Du får istället själv ombesörja att de kommer en återvinningsanläggning. Östberga återvinningscentral ligger ca 3 km bort.

Tänk på att sortera och lägga var sak i rätt kärl. Annars får föreningen betala extraavgifter för att extra sortering i efterhand.

Följande möjligheter för återvinning och sopsortering finns:

 • Matavfall
 • Tidningar och papper
 • Plast
 • Metall
 • Wellpapp och kartong
 • Glas (färgat och ofärgat)
 • El-sopor
 • Ljuskällor
 • Batterier
 • Grovsopor

Till höger om port 1 hittar du två miljörum. Det finns skyltar på dörrarna som visar var du kan återvinna/sortera i varje rum. Var noggrann med att lägga det du vill återvinna/sortera i rätt container. Det står tydligt på respektive container vad som får läggas i den.

Vik ihop och platta till pappers- och plastförpackningar så får det plats fler. Håll rummen rena och snygga och lämna inte skräp på golvet. Det blir trevligare för alla och billigare för föreningen.

Om något av kärlen i miljörummen skulle vara fulla ska du inte ställa ditt avfall på golvet. Ta istället en kort promenad till närmsta återvinningsstation som ligger 150 meter bort, i korsningen Rosenlundsgatan och Högbergsgatan.

Här hittar du andra återvinningsstationer och information om när de töms.
Hitta en återvinningsstation

Här hittar du information om matavfallsåtervinning.
Stockholm Vatten och Avfall

Här hittar du information om sortering och återvinning av förpackningar och tidningar.
Förpacknings & tidningsinsamlingen

Här hittar du information om sortering av annat avfall:
Sveriges avfallsportal

Här hittar du information om annan avfallshantering i Stockholms stad.
Avfall och återvinning

Lägenhetsrenovering

Innan du ska renovera ta kontakt med styrelsen för att få mer information om vad du måste tänka på, ditt ansvar gentemot föreningen, samt få en blankett för ansökan. Du måste ha fått denna ansökan godkänd innan du får börja renovera. Du når styrelsen på e-post kontakt@brinckan.se, eller genom att ringa någon i styrelsen (telefonnr står i glastavlan i entrén i varje port).

Tänk på att informera alla dina grannar om renoveringen i god tid. Sätt gärna upp en lapp i hissen med datum och tid för när störande arbeten kommer att ske. Det är speciellt viktigt när renoveringen innebär borrning eller bilning i väggar och golv. De här ljuden är väldigt störande även för dina grannar flera våningar bort. Många medlemmar är hemma under dagtid och det är viktigt att de kan planera sin tid hemma efter detta.

Tänk på att du, eller de hantverkare du anlitar, inte får slänga skräp och byggmaterial i föreningens kärl för grovsopor. Du får istället se till att ditt byggavfall transporteras till en återvinningscentral.

Information om handdukstorkar

Kostnad för vattenavstängning vid frivillig reparation av lägenhet:

När du som bostadsrättsinnehavare på eget initiativ utför reparation av din lägenhet som kräver avstängning av vattnet, kommer du att debiteras kostnaden för avstängningen. Tjänsten att stänga av vattnet ingår inte i vårt grundavtal med Borg & Merio. För aktuell prislista, se Borg & Merios hemsida här.

Du som behöver göra en vattenavstängning skall ringa Borg & Merio minst 1 vecka innan planerad avstängning. Detta för att de skall kunna planera in avstängningen så att det passar och för att vi även skall kunna avisera alla grannar om vattenavstängningen.

Brandskyddsregler

Det är inte tillåtet att ställa saker utanför lägenhetsdörren och trappuppgången. Om huset behöver utrymmas när det brinner kan föremål som står i vägen bli en stor fara och orsaka personskada. Det medför också böter för föreningen vid en brandskyddsinspektion.

Läs mer om brandsäkerhet hemma

Garageplats

När Södra Stationsområdet byggdes bildades Södrastationsgaragens samfällighetsförening, (SSGS). BRF Brinckan 1 är tillsammans med åtta andra bostadsrättsföreningar och 3 bostadsföretag medlemmar i Södrastationsgaragens samfällighetsförening.

Garagesamfälligheten syfte är att erbjuda garageplatser till boende och näringsidkare inom medlemmarnas fastigheter.

Styrelsen består idag av 6 ledamöter och 6 suppleanter från bostadsrättsföreningar och bostadsföretag. Det finns fem valkretsar inom samfälligheten.

Samfälligheten har 9 garage med totalt 756 platser, för bil 727 och för MC
29. Platserna för bil är normalstora utom vissa s.k. smalplatser samt några handikapplatser. Antal laddplatser gäller från maj 2021.

A – Garage Rosenlundsgatan 48/Ringvägen 45 (135 bil, 34 laddplatser bil, 8 dubbelplatser bil och 15 MC)
B – Garage Lehusens gränd 1 (87 bil och 2 MC)
C – Garage Timmermansgränd 2 (38 bil, 19 laddplatser bil och 2 MC)
D – Garage Swedenborgsgatan 42 (59 bil)
E – Garage Carl Alberts gränd 1 (41 bil och 3 MC)
F – Garage Fatburs Kvarngata 28 (33 bil)
G – Garage Fatburs Brunnsgata 20 (58 bil, 8 laddplatser bil och 2 burplatser bil)
H1 – Garage Fatburs Brunnsgata 11 (49 bil, 6 laddplatser bil, 31 burplatser bil och 2 MC)
H2 – Garage Fatburs Brunnsgata 11 (108 bil, 3 burplatser bil och 5 MC)

Uthyrningsverksamheten administreras av HSB Stockholm
E-post: service.stockholm@hsb.se
Tel: 010-442 11 00

Pågår utveckling av ett digitalt köhanteringssystem

Garagehyra fr.o.m 2021-01-01

Bil 1.500:-
Laddplats 2.000:-
Dubbelplats 2.050:-
Burplats 1.650:-
Smalplats 1.400:-
MC 800:-

För företag tillkommer moms på ovanstående hyra.

Hyresavier
Din hyresavi skickas som standard kvartalsvis via brev till din aviadress (mars, juni, september och december). Du kan även välja följande betalningssätt: Kivra, Autogiro eller E-faktura, ytterligare information finns på www.hsb.se/stockholm/om-hsb/kontakt/kontakt/

Säga upp garageplats
Om du vill säga upp din plats kontaktar du HSB skriftligen via e-post eller brev. Uppsägningstiden hittar du i ditt hyresavtal. När HSB tagit emot din uppsägning får du en bekräftelse på att platsen är uppsagd och när hyresavtalet löper ut.

Kamera i A och H2 garageentréerna
Det finns en kamera riktad mot garagets entrédörr. Kameran registrerar in- och utfarter. Uppgifterna lagras i 24 timmar och spelas därefter över. Syftet är att om det sker något oönskat i garagen kunna se vilka bilar som passerat den aktuella tiden.

Mosquito i trapphus
Mosquito är installerade i vissa garage och trapphus vilka kommer att känna av om någon vistas längre tid än 10 minuter mellan kl. 22.00 och 06.00. En ton kommer då att låta så starkt att det blir svårt att fortsätta vistas där.

Garagestädning
Garagen sopas normalt tre gånger per år. Information om datum och tid sätts upp vid garageinfart.

Back to Top