2021-04-26 in Brinckan

Byte av synliga avloppsrör – projektet flyttas fram

Styrelsen har beslutat att skjuta fram projektet att byta synliga avloppsrör, till efter sommaren. Preliminär start är vecka 34-35, dvs någon gång under perioden 23 augusti till 3 september. Mer info kommer att skickas ut senare.

Bakgrunden till beslutet är den pågående pandemin och de begränsningar till att använda avloppen (toa, bad/dusch, kök) under dagtid som det medför. Vi har övervägt för- och nackdelar med att flytta fram projektet och bedömt att det är bättre att flytta fram projektet tills fler hunnit få vaccin och att situationen med pandemin förhoppningsvis ser bättre ut efter sommaren. 

Vi beklagar det besvär det medför för de som redan hunnit tömma sina förråd.