Kompletterande info om poströstningen

Tyvärr har två fel kommit med i poströstningsdokumentet som vi delat ut i era brevlådor. 

Det ena felet gäller vilket våningsplan Kenth Thunberg bor på. Det står port 5, våning 5 men ska vara port 5, våning 4.

Det andra felet gäller valet av internrevisor.

I formuläret står det:

a) Valberedningen föreslår att Ola Erikson utses till intern revisor.

Bifall till valberedningens förslag att utse Borevision till extern revisor?

Meningen “Bifall till valberedningens förslag att utse Borevision till extern revisor?” i detta stycke är uppenbart fel och det ska naturligtvis vara:

“Bifall till valberedningens förslag att utse Ola Erikson till intern revisor?

Dessutom är punktlistans id fel, det står: a) och ska vara b). Av det följer att nästa punkt i listan (val av suppleant för intern revisor) också har fel id, b) istället för c).

Jag har talat med HSBs rådgivare och de anser att det räcker med att informera om felet på vår hemsida och via mejl.

En rättad version av poströstningsdokumentet hittar du här.