Brinckanbladet oktober 2018

Spola inte ner skräp i toalettstolen

Nyligen har vi haft ett par stopp i avloppet med översvämning, onödiga kostnader och jobb som ett resultat av det. Varken våra rör eller Stockholms vatten och avloppshantering är gjorda för skräp. Så släng inte skräp i toalettstolen. Det enda du får slänga där är kiss, bajs och toapapper.

Nytt värme och ventilationssystem

Vi behöver uppdatera vårt värme och ventilationssystem som är mer än 30 år gammalt och därför omodernt. Med det nya systemet räknar vi med ett jämnare inomhusklimat och sparade energikostnader på sikt. Arbetet börjar i mitten av november och pågår fram till mars nästa år.

Vår ekonomi och kommande investeringar

Vår fastighet byggdes 1990 och därför behöver vi ersätta det som börjar bli för gammalt och slitet. Restaureringen av tvättstugorna är vi nu på gång med. Värme och ventilationssystemet är näst på tur. Det nya systemet kommer att kosta 3,5 miljoner och är en stor investering för föreningen.