Preliminär tidplan värme- och ventilationsarbeten

Som tidigare har meddelats har vi startat arbeten med att byta fjärrvärmecentralen och de fyra ventilationsaggregat som betjänar respektive uppgång. Arbeten kommer att utföras av personal från Aircano, HP-rör och Värmex.
De fysiska arbetena i fastigheten är planerade att pågå mellan vecka 46 och vecka 8 med slutbesiktning
vecka 9.
Följande arbeten kommer att påverka samtliga lägenheter och vissa förråd:

Vecka Åtgärd Påverkan i lägenheter och förråd
48 Inkoppling av fjärrvärmecentral Värme och varmvatten är avstängda i ungefär 10 timmar
50-51 Byte av fläktar i port 1 och port 3 Ventilation är avstängd i ungefär 2 veckor i port 1 och port 3
51-52 Byte av fläktar i port 5 och 7 Ventilation är avstängd i ungefär 2 veckor i port 5 och port 7
2-3 OVK (Obligatorisk VentilationsKontroll.) Tillgång krävs till lägenheter en arbetsdag. Extra dagar för att åtgärda eventuella brister
4-5 Byte av radiatorventiler med efterföljande luftning Värme är avstängd den dagen, byte görs i respektive port. Tillgång krävs till lägenheter minst en arbetsdag.
6-7 Injustering av radiatorvärme Tillgång krävs till lägenheter flera arbetsdagar
7-8 Återmontering av termostater och temperaturkontroll Tillgång krävs till lägenheter flera arbetsdagar

Mer information och noggrannade aviseringar kommer längre fram.