Protokoll från föreningsstämman

Årsredovisningen och protokollet från föreningsstämman 2021-06-20 hittar du under ”Dokument att ladda ned”.