Brinckanblad april 2020

Passersystem

Då det är alldeles för många nycklar i omlopp så vi har beslutat att införa bricksystem för föreningens samtliga dörrar som är tillgängliga från gatuplanet, grinden vid ingång 7 samt tekniska utrymmen. Arbetet beräknas vara klart i slutet av juni. Den som behöver tillträde till barnvagnsrummen behöver “ansöka” om detta. Skicka ett mail till frida.holm@brinckan.se med namn, lägenhetsnummer (vårat, inte skatteverkets) och önskat barnvagnsrum (närmast port 5 eller 7) Märk mailet med BARNVAGNSRUM.

Allmänna utrymmen, trapphus & våningsplan

Vi har nyligen genomfört rensning av cykel- och barnvagnsrum. För att behålla ordning ska endast fungerande cyklar förvaras i cykelrummen och fungerande barnvagnar i barnvagnsrummen. Leksaker, dockvagnar, skrindor rullatorer mm får man förvara i sina egna förråd/lägenheter.

Inom kort kommer vi ge Borg & Merio i uppdrag att samla in/flytta ALLT som står utanför den egna lägenheten då det är förbjudet enligt lag att ha brandfarliga föremål och något som kan hindra en eventuell utrymning i trapphus. 

I allmänna utrymmen gäller det som vi skrev ovan. Borg & Merio kommer även få i uppdrag rondera allmänna utrymmen och samla/flytta sådant som inte hör hemma där (såsom leksaker, skrindor och dockvagnar i barnvagnsrum som exempel). 

Matavfall och miljörummen

Som några kanske uppmärksammat så har vi nya skyltar till återvinningsrummen, numera kallade “miljörum”. På den högra dörren kan man se att det står “matavfall”. Det är en nyhet för föreningen, vi kommer få kärl för matavfall under maj månad. Mer information kommer.

Vad gäller ordningen i våra miljörum så måste vi bli bättre. Allt vi återvinner ska ner i kärlen (sorterat), inte ställas utanför på golven. Vi förstår att många är hemma nu och kanske passar på att rensa, men det ni själva anser är skräp – är skräp även i miljörummen. Vill man skänka något finns flera sidor man kan vända sig till, våran facebooksida till exempel https://www.facebook.com/groups/BrfBrinckan1/

Trädgården

Nu är trädgården så gott som klar, det som inte är färdigt ännu är målning av markbelysning. Avspärrning där vi sått gräs får sitta kvar en stund till.

När vi nu fått det så fint så vill vi vädja till att vi försöker ha det så fortsättningsvis också. Därför ber vi er som nyttjar trädgården och sandlådan att hjälpa till, dvs vi städar upp efter oss innan man går in igen. Det är vårt ansvar som föräldrar/mor- och farföräldrar att städa upp efter barnen för allas trevnad. 

Innanför dörren till cykelrummet närmast 7ans port står det en stor sopborste och även en liten med skyffel så att man kan hälla tillbaka sanden i sandlådan. I trädgårdsrummet innanför samma dörr finns även vattenslang och vattenkanna så att man kan tvätta bort eventuellt spill på trallen från tex såpbubblor/saft.

Blommorna i samtliga rabatter låter vi vara, dom är inte till för att plockas.

Rökning på gården ska i den möjligaste mån undvikas, åtminstone kan vi väl låta bli att slänga fimparna på marken (det finns tre soptunnor på gården).

Anmälan kölista för förråd

Vi tänker upprätta en kölista för att hyra förråd. Inom kort kommer vi ha iaf ett extra ledigt förråd men ser över möjligheten att skapa flera förråd.

Kölistan kommer skapas genom att man anmäler sitt intresse till frida.holm@brinckan.se med namn och lägenhetsnummer (vårat, inte skatteverkets) mellan nu – 15 maj 2020 (t.o.m). Märk mailet med FÖRRÅD.  När stopptiden nåtts kommer listan att lottas fram. 

Kölistan kommer sedan att administreras av HSB som erbjuder plats när det finns ett ledigt. Från juni kommer man kunna intresseanmäla direkt till HSB.

Välkommen med din intresseanmälan!

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Anmäl er gärna till vårt nyhetsbrev på nyhetsbrev@brinckan.se
Vi har även en facebooksida som heter:
Brf Brinckan 1 – Styrelseledd