Information från Brinckan december 2019

Månadsavgiften höjs från och med januari 2020

Bostadsrättsföreningen Brinckan 1 höjer avgiften med 2% från och med januari 2020. Skälet till att vi höjer avgiften är att tomträttsavgälden ökar under 2020.
Tomträttsavgälden är avgiften för den mark som vår fastighet står på och som vi betalar till Stockholms stad.

Julgran och belysning i träd

En julgran kommer att sättas upp på gården under december och vi kommer att sätta upp en ljusslinga i ett av träden.

Arbete med ventilation för restaurang Stinsen

Med start kring jul/nyår kommer arbete med ventilationen för restaurang Stinsen att påbörjas. Arbetet är den sista etappen i moderniseringen av vårt ventilationssystem och innebär att vi kommer att återvinna värme från restaurangens luft, något som vi inte gjort hittills.

De som bor i port 3 blir påverkade av arbetet genom att det kommer att vara personal från entreprenören i trapphus och på vinden, och att det kan komma att låta en del dagtid när arbetet genomförs.