Använda porttelefonen före kl 06 eller efter kl 21

Ringa upp när inte namnlistan visas i porttelefonen

Före kl 06 och efter kl 21 visas inte namnlistan i porttelefonen. För att använda porttelefonen när inte namnlistan visas: Besökaren trycker ”B” följt av ditt telefonnummer. Det hörs när signalen går fram.

Observera att det går endast ange ett telefonnummer som finns registrerat i porttelefonsystemet.

Mer info om vårt passersystem hittar du här.