Valberedningen informerar

På årets stämma ska vi i vår förening Brinckan 1 välja styrelse för kommande år. Stämman väljer styrelse och föreningens medlemmar är välkomna med förslag.

Vi söker nu nya ledamöter och suppleanter. Att delta i styrelsen är det bästa sättet att få kunskap om den fastighet som vi gemensamt äger.

Vad innebär det att arbeta i styrelsen?
Det innebär att ha ett övergripande ansvar för föreningens ekonomi, skötsel och information. Mycket av det löpande arbetet sköts av HSB ekonomiförvaltning samt Borg och Merio fastighetsförvaltnin

Styrelsen har ca 10 möten per år. Arbetsuppgifterna innebär bl.a. att upphandla olika tjänster, kontakt med mäklare inför försäljningar och överlåtelser, planera fastighetsunderhåll, hantera föreningens gemensamma lån och förberedelser inför stämman. Styrelsen får ett arvode som årligen bestäms av stämman. Senast uppgick det till 150 000 kr, som fördelas mellan styrelsens ledamöter.

Suppleanternas främsta roll är att finnas tillgängliga för att kunna ersätta en ledamot som av någon anledning inte kan fullfölja sitt uppdrag till nästa val. Suppleanterna stöder också styrelsen i olika frågor och är alltid välkomna att delta på styrelsemötena.

För frågor

Ta kontakt med Karin Knutsson (port 3), Tony Anello (port 5) och Örjan Romefors (port 3)  eller skriv till Valberedning@brinckan.se

Med vänliga hälsningar Valberedningen