Information från Brinckan december 2018

Avgiftshöjning från januari 2019

Tyvärr måste vi höja avgiften till föreningen med 3% från och med januari 2019. Anledningen är föreningens kostnader kommer att öka när Stockholms stad höjer tomträttsavgälden med nästan 100%, i flera etapper, fram till 2022. Tomträttsavgälden är avgiften för den mark som vår fastighet står på och som Stockholms stad äger. Vi har undersökt möjligheten att få köpa loss tomten men det skulle innebära orimligt höga lån och räntekostnader som inte står i proportion till våra intäkter.

Visst har du fungerande brandvarnare hemma?

Nu är det advent och dags att tända levande ljus. Kom ihåg att släcka men också kontrollera att dina brandvarnare fungerar i alla rum. Om du inte har installerat brandvarnare ännu så är det hög tid att göra det. Det är enkelt och en billig försäkring för dig och dina grannar. Läs mer på  http://brandskyddsforeningen.se/sakra-hemmet/brandvarnare

Viktiga datum för arbetet med ventilationssystemet

12 december kommer kallvattnet att stängas av mellan 02.00-04.00. Mellan 9 januari  och 20 februari kommer föreningen under flera tillfällen att behöva ha tillgång till alla lägenheter och vissa förråd för att justera in värmen och ventilationen.