De portabla toaletterna utanför port 1

Måndag 25 juni placerade Trafikverket överraskande ut bajamajjor (portabla toaletter) utanför port 1. Vi har varit i kontakt med Trafikverket och det hela rör sig om ett misstag. Toaletterna kommer att flyttas och ställas på den plats de var tänkta att stå, förmodligen längre ner på Rosenlundsgatan. Styrelsen bevakar det hela och utgår ifrån att det sker så fort som möjligt.