Kallelse till årsstämma 2018-05-28

Medlemmarna i bostadsrättsföreningen Brinckan 1 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Tid: Måndag 28 maj,19.00-21.00
Plats: Timmermansgården
Adress: Timmermansgatan 46, Stockholm

Dagordning enligt stadgarnas § 29. Stadgarna finns här.

Ta med föreningens årsredovisning för 2017. Den kommer att delas ut till alla medlemmar innan årsstämman.

 

Stockholm 2018-04-28

Styrelsen