Använda porttelefonen före kl 06 eller efter kl 21

Ringa upp när inte namnlistan visas i porttelefonen Före kl 06 och efter kl 21 visas inte namnlistan i porttelefonen. För att använda porttelefonen när inte namnlistan visas: Besökaren trycker… read more →