Styrelsens förslag avseende inlämnade motioner till föreningsstämman 2015

Motion om att installera automatiska öppnare i portar och grinden Skulle det vara möjligt att få installerat automatiska öppnare till grinden som port 1 har? Det skulle bli skonsammare för… read more →