2015-05-21 in Brinckan

Styrelsens förslag avseende inlämnade motioner till föreningsstämman 2015

Motion om att installera automatiska öppnare i portar och grinden

Skulle det vara möjligt att få installerat automatiska öppnare till grinden som port 1 har? Det skulle bli skonsammare för grinden när cyklar och barnvagnar passerar. Skulle även portarna kunna komma ifråga?

Styrelsens förslag: Det är en komplicerad och dyr historia då hela grinden måste bytas ut och byggas upp igen med ett system som tål de olika årstidernas belastningar. Styrelsen föreslår därför att stämman röstar nej till detta. Vad gäller anpassade portar är det kommunen som bekostar dessa relativt kostsamma lösningar vid behov för en boende med funktionshinder. Något som de gjort i port ett och tre.

Motion om möjlig sänkning av ljusstyrkan i trappuppgångarna under sommarhalvåret

Vore det ekonomiskt lönsamt att sänka ljusstyrkan till hälften i trappuppgångarna under sommarhalvåret?

Styrelsens förslag: Med nuvarande lampamartur är detta inte möjligt. Styrelsen rekommenderar istället att uppdatera underhållsplanen med information om att ta hänsyn till detta när vi behöver byta ut armaturerna.

Motion om förbud mot grillning och rökning på balkonger

Sommaren närmar sig med stora steg och alla ser fram emot att ta det lite lugnt på balkongen. Det är därför väldigt viktigt att det finns förhållningsregler och att grillning och rökning på balkongerna inte förekommer. Jag vet att det inte finns stöd i lagen för att förbjuda rökning på balkongerna men det vore ändå bra om vi kunde i alla fall uppmärksamma denna vana som kan vara extrem störande för grannarna.

Vad gäller grillning på balkongen skulle det vara direkt förbjudet. Det är varmt när solen ligger på och balkongerna ligger tätt intill varandra, dessutom kommunicerar balkongerna som vetter mot parken direkt med varandra. Röken från grillen är inte bara väldigt störande och hälsofarligt utan brandfaran ökar avsevärt.

Styrelsens förslag: Enligt våra trivselregler är det inte tillåtet att grilla på balkongen. Det är också en stor brandfara. Information om detta finns på hemsidan.

När det gäller rökning på balkong så kan föreningen inte förbjuda detta precis som motionslämnaren skriver, och här föreslår vi istället en uppmaning om att visa hänsyn på hemsidan och i våra trivselregler.

Motion om ökade styrelsearvoden

Jag sitter sen 3 år tillbaka i valberedningen för Brf Brinckan.
Med anledning av att det är svårt att tillsätta ordinarie ledamöter i styrelsen föreslår jag en dubblering av styrelsearvodena.

Styrelsens förslag: Styrelsen tror inte att det ökade arvodet lockar fler till att vilja arbeta i styrelsen. Många anger bristande tid som skäl till att inte arbeta i styrelsen och då tror vi att är det bättre att undersöka möjligheten att köpa fler tjänster. Ett antal företag erbjuder totalförvaltning vilket skulle minska arbetsbelastningen för styrelsen.

Styrelsens förslag är att avslå motionen. Styrelsen kan istället undersöka vad en totalförvaltning skulle kosta och innebära.

Motion om att undersöka möjligheten att bygga om tvättstugorna till lägenheter och bygga en central tvättstuga i samlingslokalen som idag hyrs ut som kontor

Jag vill att styrelsen utreder möjligheten att göra lägenheter av våra tvättstugor samt bygger om grovtvättstugan, vibbrasugrummet och styrelsens rum till tvättstugor.

Motivering. För några år sen undersökte styrelsen om det gick att göra om lokalen bredvid grovtvättstugan till lägenhet. Det blev inte av. Styrelsen har också tidigare undersökt om verkligen vibrasugen behövs. Därför tycker jag styrelsen borde utreda om våra vanliga tvättstugor, som alla har fönster, skulle kunna göras om till små lägenheter och säljas samtidigt som det utrymme som inte gick att göra lägenhet av tidigare d.v.s. grovtvättstugan, vibbrasugrummet och styrelserummet gör som till en eller flera gemensamma tvättstugor för alla uppgångar. Jag gissar att de flesta av oss har egna tvättmaskiner inne i våra lägenheter så behovet av gemensam tvättstuga borde inte vara så stor nu som på den tiden då huset byggdes.

Styrelsens förslag: Styrelsen föreslår att stämman avböjer motionen. För det första så är det osäkert vad planerna på ett cykelgarage och lägenheter i parken skulle innebära för förslaget. För det andra så anser styrelsen att det är bättre att hyra ut lokalyta än att sälja under förutsättning att vi kan få en marknadsmässig hyra. Idag hyr vi ut den s.k. samlingslokalen till ett marknadsmässigt pris. Under förutsättning att vi lyckas fortsätta hyra ut lokalen så är det över tid mer lönsamt att hyra ut lokalen än vad en engångsförsäljning inbringar.

Motion om upprustning av gästlägenheten

Uthyrningslokalen vid port 7 behöver möbleras om för att bättre bemöta de övernattande kundernas behov. Viss reparation är också nödvändig enligt nedan. Vi föreslår att följande åtgärdas:

  1. Nya möbler införskaffas till uthyrningslokalen för att bättre bemöta behovet av de som övernattar i uthyrningslokalen.
  2. Visst köksgeråd och hushållsutrustning behövs införskaffas alt förnyas, t ex varmvattenkokare, strykjärn, förlängningssladd och kastruller/stekpanna.
  3. Dusch längst bort fungerar inte och måste repareras.
  4. I duschrummet rinner vattnet mot dörren till mellanrummet (kan eventuellt åtgärdas med en gummispalt på golvet)

Undertecknad förslår att styrelsen åtgärdar reparationen avseende duschrummet (punkt 3 och 4) och att årsstämman godkänner en kostnad upptill 20 000 kr för ommöblering och upprustning av uthyrningslokalen (punkt 1 och 2).

De undertecknade är villiga att åta sig att ta fram ett förslag till ommöbleringen och upprustning av uthyrningslokalen samt att genomföra själva ommöbleringen och upprustningen vid stämmans godkännande av förslaget.

Styrelsens förslag: Styrelsen föreslår att stämman antar motionen.

Motion om inköp och installation av lekstuga för barn på innegården

Vi föreslår att bostadsföreningen köper in och installerar en liten lekstuga på innegården till höger om porten (när man kommer in genom porten till innegården). Det kan vara till fördel att också ta bort häcken som står mellan sandlådan och staketet för att sammanfoga sandlådan och lekstugan. Vi lämnar här ett förslag på ett alternativ till lekstugan: http://www.uteprodukter.se/lekmiljo/lekhus-tittut/767

Styrelsens förslag: Styrelsen lämnar till stämman att besluta om vi ska ha en lekstuga på gården. Om stämman beslutar att en lekstuga ska köpas in föreslår styrelsen att tre olika alternativ till lekstuga tas fram för jämförelse och kostnadskontroll.