2024-04-04 in Brinckan

Grävning utanför port 7 startar måndag 15e april

I Brinckanbladet som delades ut i februari informerade vi om att vi kommer att gräva och frilägga ett område utanför port 7 där det går rörledningar. Syftet med grävningen är att hitta källan till läckaget i port 7 (plan -1) samt att åtgärda felet.

Arbetet kommer att påverka möjligheten att gå in och ut i port 7. Under tiden som de arbetar med att gräva kan det bli nödvändigt att gå ut på baksidan på plan -2, gå in på baksidan av port 5 och ta hissen upp till entréplan för att komma ut på gården och vice versa för att komma in i port 7. Arbetet med att gräva görs för hand och beräknas ta upp till två veckor.

Vi vet inte exakt hur stor yta som måste friläggas och entreprenören kommer att ordna med en gångbro eller liknande för att täcka över det uppgrävda området. Det kommer sedan att vara öppet ett tag tills vi kan åtgärda felet.