Protokollet från stämman finns nu på hemsidan

Protokollet från årsstämman 2022-05-31 finns här.