Information inför kommande årsstämma i coronatider

Föreningen måste enligt lag hålla stämma för föreningen före 2020-06-30. Samtidigt måste vi beakta Folkhälsomyndighetens föreskrifter och råd.

Styrelsen har inhämtat information och råd från HSB och har för avsikt att genomföra stämman fysiskt men med rekommendation till medlemmarna om att så många medlemmar som möjligt poströstar till stämman. Poströstning innebär att man fyller i ett formulär som föreningen kommer att tillhandahålla senast en vecka före stämman. 

Frågorna i formuläret kommer att vara tydliga och det kommer bara att finnas ett Ja eller Nej att välja mellan där man ska fylla i ett svar. Mer info om poströstningen kommer inom kort.

För de som kommer till själva stämman kommer vi att ställa ut stolar med två meters mellanrum, men det är en stark rekommendation att använda möjligheten att poströsta detta år så att så få som möjligt kommer till stämmolokalen.

Fokus på årsstämman blir denna gång att hantera det som måste hanteras enligt lag.

Styrelsen kommer att föreslå stämman att inte hantera eventuella motioner på stämman och istället kalla till en extrastämma senare i höst med förhoppning om att det då finns möjlighet att ha en fysisk stämma där eventuella motioner kan behandlas.