Protokollet från föreningsstämman 2019-06-11

Nu finns protokollet från föreningsstämman 2019-06-11 tillgängligt på hemsidan. Du hittar det här.