Hissen i port 3 åter i bruk den 11 februari

Hiss-Craft har meddelat att på grund av sjukdom är arbetet med hissen något försenat. Hissen i port 3 kommer att vara igång från och med den 11 februari.

Vi kommer också att behöva åtgärda visa mindre rostproblem i hisschaktet och kommer att stänga hissen några timmar vid två tillfällen. Tiden för avstängning meddelas senare.

Styrelsen genom Jerzy Cwifeld