Hissen i port 1 är i drift

Hissen i port 1 är nu i drift efter genomförd modernisering.