Modernisering av hissarna – preliminära tider (Rev 1)

Styrelsen har skrivit kontrakt med Hiss-Craft för modernisering av våra hissar. Hiss-Craft har också tagit över skötseln av våra hissar från Kone.

Styrelsen fattade beslut att modernisera hissarna eftersom vi har haft stora problem med hissen i port 1 och att tillgången på reservdelar till våra hissar är begränsad. Begränsad tillgång till reservdelarna medför höga reparationskostnader och långa reparationstider.

Moderniseringen påverkar alla boende eftersom hissen är helt avstängd och kan inte användas under de veckor som moderniseringen pågår. 

Det enda alternativet är att använda trapphusen för att ta sig upp och ned till sin lägenhet under moderniseringen. Planera inte in något som kräver att ni använder hissen dessa veckor (till exempel flytt, leverans av något som kräver att hissen används, renovering av din lägenhet med mera).

Preliminära tider för modernisering:

  • Port 1 veckor 43 – 46 (2020) – OBS! Framflyttad två veckor pga sjukdom
  • Port 3 veckor 02 – 05 (2021)
  • Port 5 veckor 05 – 08 (2021)
  • Port 7 veckor 09 – 12 (2021)

Hiss-Craft återkommer med exakta tider minst två veckor innan respektive hiss stängs av.