Modernisering av hissarna – preliminära tider (Rev 1)

Styrelsen har skrivit kontrakt med Hiss-Craft för modernisering av våra hissar. Hiss-Craft har också tagit över skötseln av våra hissar från Kone. Styrelsen fattade beslut att modernisera hissarna eftersom vi… read more →